FİLYOS’TA HALI SAHA KİRAYA VERİLECEK

Filyos belediyesinin yapmış olduğu halı sahayı belediye 10 yıllığına kiraya verileceğini duyurdu.

Filyos Belediye Başkanlığından;
Mülkiyeti Filyos Belediyesine ait Tapu Kadastroda 258 ada, 2 no.lu parsel üzerine yapılan halı sahanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri gereğince Açık Artırma Usulü ile 10 (on) yıllığına Filyos Belediyesi toplantı salonunda Belediye Encümeni (ihale komisyonu) huzurunda kiraya verilecektir. İhale ile ilgili şartname Filyos Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,00.TL bedel mukabilinde temin edilebilir. Şartname mesai saatleri içinde Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.

Kiraya verilecek halı sahanın;

 AdresiMuhammen Bedeli10 Yıllık                        (K.D.V.) Hariç       GeçiciTeminat Miktarıİhale Doküman Bedeliİhale Tarihiİhale Saati
Filyos BelediyesiHisarönü Mah. Park Cad. No:19 Filyos Çaycuma/Zonguldak 360.000,00 10.800,00 100,00 30.11.2020 11:30

İlanla ilgili daha fazla detay için tıklayınız..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir